เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตัวแทน เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตัวแทน เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562 08 สิงหาคม 2562 (15:12 น.)   เข้าชม 544

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตัวแทน

เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

ฟิสิกส์ (ห้องสอบที่ 4401- 4402)

  เคมี (ห้องสอบที่ 4604- 4605)

ชีววิทยา (ห้องสอบที่ 4601- 4603)